زمان ایران دیابت لبنیات ایرانی بهداشت

زمان: ایران دیابت لبنیات ایرانی بهداشت رانندگی لوازم آرایش لوازم آرایشی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اقدام وزارت کشور جهت تهیه پیش‌نویس لایحه‌ تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور در حال تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای در جهت اجرای اصل 27 قانون اساسی است.

اقدام وزارت کشور جهت تهیه پیش‌نویس لایحه‌ تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی

اقدام وزارت کشور جهت تهیه پیش نویس لایحه تجمعات و راهپیمایی های قانونی

عبارات مهم : سیاسی

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور در حال تهیه پیش نویس لایحه ای در جهت اجرای اصل 27 قانون اساسی است.

به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: در جهت اصل 27 قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی مدیر جمهور با رویکرد مثبت دولت، وزرات کشور و کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به راهپمایی و تجمعات قانونی، اقداماتی در حوزه سیاسی وزارت کشور در حال انجام است.

وی در ادامه افزود: این کارها مشمول بر برگزاری جلسات مستمر و منظم باحضور نمایندگان شرکت های ذی ربط و نمایندگان منزل احزاب به منظور تهیه و تدوین پیش نویس لایحه اصل 27 قانون اساسی و به موازات آن، اصلاح آیین نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپمایی های قانونی مصوب 81/6/31 هیئت وزیران می شود. تهیه لایحه و اصلاح آیین نامه با نشانه تسهیل گری و پاسخ متناسب با حقوق شهروندی هست. البته با عنایت به نظر موافق کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، پیگیری و صدور مجوز جهت تجمعات طبق روال به وسیله استانداری ها انجام می شود.

اقدام وزارت کشور جهت تهیه پیش‌نویس لایحه‌ تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ادامه با اشاره به مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب خاطرنشان کرد: تقاضای پروانه مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی طرح و اتخاذ تصمیم موکول به ارائه گزارشات تکمیلی در جلسات بعدی شد. گزارش مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی نیز مطرح و تا جلسه آینده کمیسیون، مراعا ماند و باید بررسی های بیشتری انجام شود. گزارش مجمع عمومی حزب مردمی اصلاحات کشور عزیزمان ایران اسلامی نیز تصویب و مقرر شد در مهلت قانونی یعنی تا 14 خرداد97 این تشکل نسبت به تطبیق خود با ماده 22 قانون احزاب اقدام کند.

سرمست همچنین بیان کرد: در خواست جامعه زنان انقلاب اسلامی در این جلسه مطرح و با توجه به گذشت وقت متنابه از برگزاری مجمع عمومی و همچنین این عنوان که تشکل های سیاسی باید شرایط خود را با ماده 22 قانون احزاب تطبیق دهند و تا 14 خرداد 97 این مهلت را دارند، به جامعه زنان انقلاب اسلامی ابلاغ گردید که شرایط خود را با قانون تازه تطبیق داده و مراتب را جهت پیگیری به این کمیسیون اعلام کنند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور در حال تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای در جهت اجرای اصل 27 قانون اساسی است.

وی در آخر گفت: تقاضای تشکل در شرف تاسیس جامعه اسلامی مدیران کشور عزیزمان ایران مطرح و صرف نظر از تاخیر در پیگیری تقاضای تاسیس از سوی متقاضیان، با توجه به حاکمیت قانون تازه و ضرورت انطباق با آن ، به متقاضیان این تشکل ابلاغ شد که در مهلت قانونی نسبت به شرایط تطبیق خود با ماده 22 قانون احزاب اقدام کنند.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | اسلامی | قانونی | کمیسیون | وزارت کشور | قانون اساسی | جامعه اسلامی | انقلاب اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs