زمان ایران دیابت لبنیات ایرانی بهداشت

زمان: ایران دیابت لبنیات ایرانی بهداشت رانندگی لوازم آرایش لوازم آرایشی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آیا «مکرون» رهبری بقای اروپا در برجام را بر عهده گرفت؟

پيير لوي ريمون در القدس العربی چاپ لندن نوشت: در سایه اتخاذ محور اقتصادی بعنوان وسیله ای جهت خروج آمریکا از توافق هسته ای، گزینه های مطرح در برابر اتحادیه اروپا

آیا «مکرون» رهبری بقای اروپا در برجام را بر عهده گرفت؟

آیا «مکرون» رهبری بقای اروپا در برجام را بر عهده گرفت؟

عبارات مهم : اروپا

پيير لوي ريمون در القدس العربی چاپ لندن نوشت: در سایه اتخاذ محور اقتصادی بعنوان وسیله ای جهت خروج آمریکا از توافق هسته ای، گزینه های مطرح در برابر اتحادیه اروپا کدام می توانست باشد؟ آن هم در شرایطی که مکرون بوضوح رهبری این اتحادیه را بر عهده گرفته بود تا در توافق هسته ای باقی بماند.

به گزارش گزینش ، این رسانه عرب زبان ادامه داد: اگر حجم سرمایه گذاریهای اروپایی در ایران، بویژه در حالت فرانسوی آن را برشماریم، می توانیم میزان اهمیت باقی ماندن برجام جهت فرانسه را دریابیم. حتی در برابر حجم سنگین سرمایه گذاری اقتصادی شرکتهای فرانسوی در ایران، امانوئل مکرون آنطور که باید جهت نجات برجام آستین اوج نزد.

سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که آیا اتحادیه اروپا قادر به مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا است یا نه؟ علاوه بر این، باید به چگونگی برخورد کشور عزیزمان ایران با این شرایط نیز توجه داشته باشیم. در همین رابطه مورد نیاز است به اهمیت تماس تلفنی مدیر جمهور فرانسه با روحانی و تاکید هر دو بر حفظ برجام اشاره کنیم.

آیا «مکرون» رهبری بقای اروپا در برجام را بر عهده گرفت؟

با این حال، دو توصیه مهم باقی می ماند که نباید دور از نظر بماند:

-یادآوری این مساله از سوی روحانی که توافق هسته ای در گرو تحقق منافع اقتصادی کشور عزیزمان ایران است.

-فشار جناح ایرانی اصولگرا که مخالف قاطع برجام است.

پيير لوي ريمون در القدس العربی چاپ لندن نوشت: در سایه اتخاذ محور اقتصادی بعنوان وسیله ای جهت خروج آمریکا از توافق هسته ای، گزینه های مطرح در برابر اتحادیه اروپا

در این میان، اقدامی که می توانست از سوی اتحادیه اروپا بیشترین شانس را داشته باشد، قانون اروپایی مربوط به توقف روابط است که بر اساس آن، مبادلات آمریکایی اروپایی به حالت تعلیق در می آید تا به این وسیله دولتهای اروپایی با شرکتهایی که حجم سرمایه گذاریهای آنها در کشور عزیزمان ایران زیاد کردن خواهد یافت، اعلام هم بستگی و هماهنگی کنند.

گذشته از این بعد اقتصادی، اگر از زاویه ژئوپلتیک به مساله نگریسته شود، باید یادآور شویم که این توافق هنوز مورد تایید و حمایت تمام دولتهای امضا کننده آن، به غیر از آمریکاست.

در این میان، پرسش دیگری که مطرح می شود آن است که آیا دیگر دولتهای دنیا می توانند شروع مرحله تازه ای در روابط بین کشور عزیزمان ایران و دنیا را قطعی بدانند و تمام کارشکنیها و مانع تراشی های آمریکا و هم پیمانان آن اسرائیل و عربستان سعودی را نادیده بگیرند؟

آیا «مکرون» رهبری بقای اروپا در برجام را بر عهده گرفت؟

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | توافق | ایرانی | اقتصادی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs